ako vytvoriť triedu vodičov v


Odpoveď 1:

Trieda objektov je k dispozícii v balíku java.langpackage. Každá trieda v Jave je priamo alebo nepriamo odvodená z triedy Object. Ak trieda nerozširuje inú triedu, potom ide o priamu podradenú triedu Object a ak rozširuje inú triedu, je to nepriamo odvodené. Preto sú metódy triedy Object dostupné pre všetky triedy Java. Trieda Object teda funguje ako koreň dedičnej hierarchie v ľubovoľnom programe Java.