Aký je rozdiel medzi Git Bash a Git Shell?


Odpoveď 1:

Hlavná časť vašej otázky:

Git Bash a Git Shell sú dva rôzne programy príkazového riadku, ktoré vám umožňujú rozhranie so základným programom git.Bash je príkazový riadok založený na Linuxe (ktorý bol prenesený do Windows), zatiaľ čo Shell je natívny príkazový riadok Windows.Môžete použiť ktorýkoľvek z nich.Budú mať iba rôzne pomocné príkazy, napríklad Bash má namiesto príkazu „ls“ „ls“.

Trochu som zmätený tým, čo máte na mysli, keď hovoríte, že Git pre Windows vám tiež dal GitHub.

GitHub je online služba, ku ktorej sa môžete pripojiť git.Pomocou jedného z rozhraní príkazového riadku alebo rozhrania GUI GitHub môžete tlačiť a ťahať údaje do / zo „vzdialených“ úložísk úložiska na serveri GitHub.Aby ste to mohli urobiť, musíte mať v počítači lokálne úložiská.

Váš git bude pripojený k GitHub, iba ak mu poviete, že je

>> git clone [url of github repo]

alebo

>> git remote add [url]

Git môže byť mätúci, a preto som vyhradil jeden alebo dva dni, aby som sa naučil, ako ho správne používať.Dajte nám vedieť, či to bude fungovať.


Odpoveď 2:

„Git Bash“ je balík pozostávajúci z:

  • Windows port GNU Bash (Bash - GNU Project - Free Software Foundation); Windows port GNU CoreUtils (Coreutils - GNU core utility); Windows port ďalších príkazov bežne používaných v systémoch GNU / Linux (menej, súbor atď.) .) emulátor terminálu mäty (Mintty - Cygwin Terminal Emulator).

Je súčasťou balíka Git pre Windows hlavne pre pohodlie vývojárov * NIX, aby sa mohli cítiť ako doma aj vo Windows a naďalej používať Git tak, ako sa používajú.

Na druhej strane „Git shell“ je program určený na spustenie na serveroch Git, ku ktorým sa pristupuje cez SSH, a používa sa ako prihlasovací shell pre účet, ktorý je hostiteľom úložiska Git, ktorý umožňuje iba vykonanie gitu s voľbami na strane servera a nič viac.Je tu limit, čo sa dá urobiť pripojením cez SSH k tomuto účtu.


Odpoveď 3:

„Git Bash“ je balík pozostávajúci z:

  • Windows port GNU Bash (Bash - GNU Project - Free Software Foundation); Windows port GNU CoreUtils (Coreutils - GNU core utility); Windows port ďalších príkazov bežne používaných v systémoch GNU / Linux (menej, súbor atď.) .) emulátor terminálu mäty (Mintty - Cygwin Terminal Emulator).

Je súčasťou balíka Git pre Windows hlavne pre pohodlie vývojárov * NIX, aby sa mohli cítiť ako doma aj vo Windows a naďalej používať Git tak, ako sa používajú.

Na druhej strane „Git shell“ je program určený na spustenie na serveroch Git, ku ktorým sa pristupuje cez SSH, a používa sa ako prihlasovací shell pre účet, ktorý je hostiteľom úložiska Git, ktorý umožňuje iba vykonanie gitu s voľbami na strane servera a nič viac.Je tu limit, čo sa dá urobiť pripojením cez SSH k tomuto účtu.