Aký je rozdiel medzi metafyzikou a ontológiou?


Odpoveď 1:

Určite sa to prekrýva, ale metafyzika je širšia a dá sa uplatniť na celý rad odborov mimo ontológie (I.e. Metafyzika epistemológie, etiky, jazyka atď.). Názory na to sa líšia, ale podľa môjho názoru v oblasti metafyziky ide o abstraktnejšie otázky a podrobnejšie rozoberá podstatu vecí. Metafyzika je rámec na uvažovanie, ktorý sa dá použiť takmer na všetko, a ontológia je jednou z týchto vecí. Máte však pravdu v tom, že otázka ako „aký je ontologický stav X“ je metafyzická otázka.


Odpoveď 2:

Ontológia je systematický prístup k tomu, čo sú základné veci. Čo mám na mysli pod pojmom „základné“? Druhy musia byť dostatočne všeobecné, aby neboli predmetom jednej zo špecifických vied, napríklad biológie. Zvážte napríklad rozdiel medzi konkrétnymi vecami, ako ste vy a ja a slnko, a črty alebo znaky, ktoré majú tieto objekty. Všetky vedy predpokladajú toto rozlíšenie medzi objektmi a ich vlastnosťami. Takže pochopenie podstaty tohto rozlíšenia je kľúčovou ontologickou otázkou.

Ontológia však nie je len metafyzikou. Metafyzika je ako ontológia v tom, že sa týka určitých veľmi všeobecných aspektov reality, všetkého, čo súvisí so štruktúrou reality. Napríklad napríklad príčina kauzality, či existuje slobodná vôľa, sú metafyzické otázky. To, či existuje boh, je metafyzickou otázkou, ale metafyzika sa netýka iba otázok týkajúcich sa nefyzických entít. Existuje niečo ako materialistické metafyzické názory, ktoré nepodporujú existenciu nefyzických entít. Dalo by sa povedať, že metafyzika zahŕňa ontológiu, ale aj veľmi všeobecnú otázku o realite, ktorá je taká všeobecná, že sa neobmedzuje iba na jednu zo špeciálnych vied. Napríklad spor o determinizmus verzus slobodná vôľa.


Odpoveď 3:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 4:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 5:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 6:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 7:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 8:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 9:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 10:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 11:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 12:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 13:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.


Odpoveď 14:

Metafyzika je prax utláčania termínov a konceptov z ich životného kontextu, z čoho majú zmysel, a potom tieto pojmy abstraktne a znovu spájajú do metafyzických pojmov. Akonáhle sú metafyzické výrazy abstrahované a oddelené od zdravého rozumu a reálneho použitia, tvoria súčasť metafyzického jazyka a majú v tomto metafyzickom význame iba použitie a význam, napr.

Ontológia sleduje túto prax iba s dvoma pojmami „bytosť“ a „existencia“, napr. Jednoduché a určité vyhlásenie o existencii zdravého rozumu „bytosti existujú“ môžu byť metafyzikalizované, po mnohých rokoch a tisícoch strán, do ontologického tvrdenia, že „bytosti existujú“, s ustanovenie, že pojmy „bytosti“ a „existujú“ sa musia používať tak, ako je to stanovené v upokojujúco tupom blázonstve konkrétneho metafyzického vrcholu.